فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت رنسانس و عصر جدید درس 16 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رنسانس و عصر جدید درس 16 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت قرون وسطا درس 15 تاریخ یازدهم انسانی

پاورپوینت قرون وسطا درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 29 اسلاید

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفوی درس 14 تاریخ یازدهم انسانی

پاورپوینت فرهنگ و تمدن در عصر صفوی تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 31 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 31 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری تاریخ یازدهم انسانی

پاورپوینت فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری تاریخ یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 22 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری تاریخ 2 یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ایران در دورۀ غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی درس 10 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران در دورۀ غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی درس 10 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 34 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عصر طلایی تمدن درس 9 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عصر طلایی تمدن درس 9 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اسلام در ایران درس 8 تاریخ یازدهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اسلام در ایران درس 8 تاریخ یازدهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی