فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت جامعه و فرهنگ (جهان فرهنگی) درس 3 هویت اجتماعی دوازدهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت جامعه و فرهنگ (جهان فرهنگی) درس 3 هویت اجتماعی دوازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی کسب و کار، تهیه برنامه سر و سامان دادن نیروی انسانی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه ده

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت معرفی کسب و کار، تهیه برنامه سر و سامان دادن نیروی انسانی کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدل کسب و کار (درآمد زایی) کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت مدل کسب و کار (درآمد زایی) کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید درس 20 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت مراقب اضافه بار باشید درس 20 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای 2 درس 19 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای 2 درس 19 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگی دوم درس 18 تفکر و سواد رسانه ای دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت زندگی دوم درس 18 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فنون اقناع 2 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت فنون اقناع 2 درس 8 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای 1 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پنجگانه سواد رسانه ای 1 درس 3 تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت من یک رزم آورم درس 8 آمادگی دفاعی دهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت من یک رزم آورم درس 8 آمادگی دفاعی پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 85 شامل: بخش اول: نظام جمع بخش دوم: عوارض زمین بخش سوم: جنگ افزارشناسی بخش چهارم: اصول و مهارت تیراندازی بخش پنجم: اصول نگهبانی پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی